Március 15-ig lehet jelölni a “Solymárért” kitüntetésre és a Hunyadi-díjra

269

Mint minden évben, idén is március 15-ig várják a jelöléseket a Hunyadi-díj és a “Solymárért” kitüntetés díjazottjaira.

„Solymárért” kitüntetésre javasolható bármely hazai és külföldi természetes személy vagy önszerveződött kulturális közösség. A kitüntetéssel a Solymár hírnevét öregbítő, példamutató eredményeket szeretné a település vezetése elismerni.

A díjazottak személyére bárki tehet javaslatot. A részletes pályázati feltételek és a hozzájuk tartozó nyomtatványok megtalálhatóak a solymar.hu/palyazatok oldalon. A jelöléseket a Solymári Polgármesteri Hivatalban (József Attila u. 1.) várják személyesen, postán vagy e-mailben (info@solymar.hu).

Hunyadi-díjra jelölhető az a diák, aki szorgalmával, sport- és/vagy tanulmányi eredményével, közösségi munkájával jó példát mutat diáktársainak, dicsőséget szerzett iskolájának, illetve településünknek, valamint az alábbi pályázati feltételeknek is megfelel:
– elsősorban solymári lakos
– legalább 7 évig a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola diákja volt
– ebben az időszakban tanulmányi eredménye jeles vagy kitűnő volt
– magatartását, szorgalmát a nevelőtestület példamutatóra értékelte
– többször kiemelkedő eredményt ért el a különböző szintű tanulmányi és/vagy sportversenyeken
– kiemelkedő művelődési tevékenységet végez
– a diákok körében – példamutató magatartása, szorgalma, tanulmányi munkája, versenyeken való szereplése és társaival való kapcsolata alapján – népszerű

A jelöléseket az iskolában lehet leadni.
A jelöltté váláshoz a tantestület és a diákönkormányzat támogatása szükséges.

Polgármesteri Hivatal / solymáronline