Lezárult a felelős állattartásról szóló lakossági kérdőív

618
Lezárult a felelős állattartásról szóló lakossági kérdőív
Fotó: RUMedia.hu (Zsíros-hegy)

Lezárult a vélemények egy hónapon át tartó begyűjtése, de mielőtt megosztanánk Önökkel a főbb tanulságokat és eredményeket, szeretnénk megköszönni aktivitásukat, a témában nyújtott kiemelkedő lelkesedésüket. Kétség kívül ez volt minden idők legsikeresebb önkormányzati online kérdőíve Solymáron, mind az érdeklődést, mind pedig a konkrét véleménynyilvánítást tekintve. Mindezt úgy, hogy a kérdőív csupán egyszeri, önkéntes és anonim válaszadásra adott lehetőséget.

Solymár jó hely, ahol érték az állat, és családtag a kutya

Majdnem minden egyes válaszadó (98,5%) szereti az állatokat és a természetet, és fontosnak tartja (99%) a gyermekek és fiatalok hasonló értékekre való nevelését. A válaszadók döntő többsége (81,8%) szerint Solymáron jó élni.

Idegen kutyát közterületen csak pórázon szeretnének látni

A megkérdezettek több mint kétharmada (68,3%) az egyik legzavaróbbnak a póráz nélküli ebsétáltást tartja Solymáron, melyet megerősít a “póráz” kifejezés előfordulásának gyakorisága a szöveges válaszokban. A jelenlegi kutyatartási kultúrát a lakosság közel kétharmada (59,9%) nem szereti, és aki igen (25,2%), az is csak épphogy, viszont a válaszadók elenyésző aránya (3,5%) elégedett maximálisan.

A válaszadók közel fele (49%) szerint a kutya más személyt veszélyeztet vagy benne félelmet kelt, azonban vagyoni kárt a legtöbb válaszadó szerint (77,7%) másoknak nem okoznak az utcán.

A válaszadók több mint kétharmada (68,8%) vallotta magát kutyatartónak, és majdnem minden második (42,1%) válaszadó kutyatámadás áldozatául esett településünkön. Lássuk be, hogy ez az arány rendkívűl magas és továbbgondolásra, aktív cselekvésre adhat okot.

Kutyaürülékkel szennyezett közterületről a válaszadók több mint a fele (53%) panaszkodik, talán mert sokan nem is találkoznak a problémával, ha jórészt autóval közlekednek Solymáron, ugyanakkor a válaszadók hasonló aránya (55%) gyakorta találkozik gazdátlanul kóborló kutyákkal Solymár utcáin.

A válaszadók több mint fele (53%) az állattartásra vonatkozó helyi rendeletet nem ismeri, de rendkívül fogékonyak lennének az online formában elérhető ismeretterjesztő anyagok iránt (81%).

A kutyatartás témájának fontosságát jól szemlélteti a kitöltött kérdőívek magas száma és a munkacsoport tevékenysége iránti érdeklődés, valamint a beérkezett számos írásos vélemény. A kérdőívben szerepeltetett témákon túlmutató problémákra és megoldási javaslatokra is kaphattunk véleményeket a válaszadó lakosok szöveges válaszaiból. A válaszadók értékrendjéről kiolvasható, hogy – solymári életük szeretetén túl – maradéktalanul kutya- illetve állatbarátok és ezt fontosnak tartják továbbadni az újabb generációk számára.

Summa Summarum Solymáron

A beérkezett válaszok értékelése alapján elmondható, hogy a póráz nélküli kutyasétáltatás, a kóbor kutyák jelenléte és a kutyatámadásokhoz kapcsolódó vélt, vagy valós veszély elkerülése kiemelkedően fontos szerepet tölt be a településen élők számára. A kitöltők elképzelése szerint a megoldást egyrészt a fennálló állattartási szabályozások szigorúbb önkormányzati betartatása, szankcionálása, másrészt zárt kutyafuttató pályák létrehozása, valamint a kutyaürülék gyűjtő kukák optimális és célzott kihelyezése jelenthetik.

Köszönjük ismételten minden válaszadónak, hogy időt szánt a témára és segítette ezáltal a Munkacsoport jövőbeni munkáját.

Antoine de Saint-Exupéry szavaival élve: “Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit megszelídítettél.…

SolymárOnline