Napközis tanítót keresnek az általános iskolába

896

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, tanító (napközi) munkakör betöltésére keres munkavállalót.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Pest megye, 2083 Solymár, Templom tér 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Napközi, adott tantárgy oktatása alsó tagozaton, egyéb tanítói feladatok ellátása, munkaköri leírás alapján.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, vagy egyetem

• Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Tanári pályán szerzett szakmai tapasztalat.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: a munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dali Emese intézményvezető nyújt, a 06 30 641 4076 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2083 Solymár, Templom tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/36-239/2019 , valamint a munkakör megnevezését: Tanító (napközi).

• Elektronikus úton Dali Emese intézményvezető részére a titkarsag.solymar@gmail.com E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu