Ügyintézési útmutató az önkormányzati hivatali portálhoz

587

2018. évi iparűzési adóbevallásának határideje 2019. május 31. Mivel az idén először a Solymáron adózó cégek csak elektronikusan nyújthatják be a bevallást, az alábbi leírásban a problémás helyzetekhez adunk útmutatót.

Ügyindítás
2019. január 1. napjától – az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével – az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu használható. Az ügyindítás menü használata és az online beküldés nem az Adó szakrendszerben rögzített meghatalmazáshoz/képviselethez kötődik, hanem a cégkapunál külön meg kell adni a meghatalmazást az ügyintéző személynek.

Cég képviseletében történő beküldéskor a következő hibaüzenetek érkezhetnek:

  • „A nyomtatvány beküldése sikertelen! A megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet nem létezik!”
    Ebben az esetben a megadott Cégkapu (a megadott adószám alapján) nem létezik. Nem került sor a cégkapu regisztrációra, vagy hibás adószám került rögzítésre az ügyindítás menüben.
  • „A felhasználó nincs hozzárendelve a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezet postafiókjához!”
    Az ügyindításkor megadott adószám helyes, és a Cégkapu létezik, de a feltöltést végző felhasználó nincs hozzárendelve.
  • „A felhasználó részére a dokumentum művelet nem engedélyezett a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó szervezetnél!
    Ez a hibaüzenet arra utal, hogy a beküldő személy küldési jogosultsága letiltásra került a Cégkapu Tárhelyen.

Egyenleg lekérdezése
A személyes adóegyenleg lekérdezésére csak abban az esetben van lehetőség, ha a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adórendszerében hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek.
Képviselőként történő egyenleglekérdezés során szükséges, hogy a képviselt adószáma (természetes személy esetén adóazonosító jele ) hibátlanul kerüljön megadásra. A képviselő adatai is hibátlanul szerepeljenek az önkormányzat adónyilvántartásában, és a képviseleti jog (ideértve a meghatalmazást is) az lekérdezett adózónál rögzítésre kerüljön. Az egyenleglekérdezés jelölt legyen.

Űrlap-másolatok
A beküldött űrlapokról a beküldő személyes tárhelyére érkezik másolat zip formátumban. Ez tartalmazza a beküldött űrlapot pdf formátumban, illetve csatolmányainál az űrlap xml állomány is megtalálható.
A dokumentumot le kell menteni a saját gépre tetszőleges helyre, majd ezt követően ki lehet csomagolni bármely, zip formátum kezelésére alkalmas alkalmazás segítségével.
Cégkapun keresztül történő beküldés esetén a technikai jellegű igazolások a Cégkapu Tárhelyre érkeznek (feladási igazolás, elküldött dokumentum igazolás).

Az Önkormányzati Hivatali Portálon történő elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban általános tájékoztató innen letölthető

Solymári Polgármesteri Hivatal