Műszaki irodavezetőt keres a Solymári Polgármesteri Hivatal

468

Solymári Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Műszaki irodavezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati beruházási, felújítási, műszaki feladatok ellátása, szerződések előkészítése. Beruházással kapcsolatos Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése. A településen folyó önkormányzati beruházások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel, illetve adott műszaki feladat teljes koordinálása. Pályázatok, közbeszerzési eljárások műszaki előkészítésében, megvalósításában való részvétel. Építéshatósági feladatok ellátása. Műszaki iroda munkájának irányítása. Együttműködés a település főépítészével, megbízott tervezőkkel, illetve az intézmények vezetőivel valamint a Településfejlesztési Bizottsággal.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, Műszaki szakirányú végzettség,

• Önkormányzatoknál szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Önkormányzatoknál szerzett – Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata. Részletes, fényképes önéletrajz (Kttv. 5.sz. melléklete szerint), motivációs levél. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arról, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítványt megkérte. Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez. Kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnárné Berényi Zsófia nyújt, a 06-26-560-600/132 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Solymári Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-347-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki irodavezető.

• Elektronikus úton Molnárné Berényi Zsófia humánpolitikai előadó részére a munkaugy@solymar.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Molnárné Berényi Zsófia, Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

PH