Betelepülés, elhurcolás és elűzés az emlékműveken – Dr. Erb Mária előadása

596

Hogyan jelenik meg egyes emberek vagy csoportok sorsa, konkrét történelmi események a nyilvános térben? Milyen emlékműveket állít a hazai német közösség a kitelepített, elhurcolt elődöknek?

Dr. Erb Mária, az ELTE Germanisztika tanszékének docense, a nyelvtudományok kandidátusa, tanszékvezető egyetemi tanár 2018. október 26-án, pénteken 18 órától a solymári Svábházban tart előadást német nyelven a hazai német közösségek történelmének a közösségi, nyilvános terekben történő megjelenéséről.

Az 1990-es évek második felétől egyre több hazai német településen állítanak emlékműveket, -köveket, -táblákat. A kollektív emlékezet ezen lenyomatai a helyi német közösség történetének jellemzően három fordulópontjához kapcsolódnak: a betelepítéshez, a kényszermunkához (malenkij robot) és az elűzéshez. Az előadás – az ország különböző részein készült képekkel illusztrálva – ezeket a tematikus emlékműveket mutatja be, kitérve nyelvi és nem nyelvi elemeikre, szimbólumaikra, motívumaikra is.

PA – solymáronline
Forrás: bauernhaussolymar.blogspot.com