Konfirmandusok vizsgája Solymáron

1786
Fotó: Barcsik Géza

A konfirmációt megelőző vasárnapi istentiszteleten tettek vizsgát a keresztyén hit alapigazságairól a református fiatalok Solymáron 2018. május 13-án.

A református egyház hitéletében a konfirmáció alkalma megegyezik a katolikus hívők bérmálásával. A latin kifejezés mindkét esetben megerősítést jelent. A tanulók általában 13-14 éves korukban, egy- vagy kétéves tanulási, előkészületi szakasz után számolnak be vizsga keretében a gyülekezet tagjai előtt tudásukról. A konfirmációs vizsga kérdései a keresztény-keresztyén vallás történetéről, jellemzőiről, alapigazságairól, a Biblia ismeretéről, a református egyház születéséről, elveiről, de elsősorban a Jézus Krisztushoz való tartozásról szólnak.

Fotó: Barcsik Géza

A solymári fiatalokat egy év alatt készítette fel a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának két hallgatója. Ratkovics Petra ötödéves hallgató az első félév tananyagait plántálta a tizenhárom konfirmandus hallgató lelkébe, a második félév és a vizsga lebonyolítása Hábel Márton másodéves hallgató feladata lett, amit sikerrel és nagyon empatikusan oldott meg.

 

Fotó: Barcsik Géza
Fotó: Barcsik Géza
Fotó: Barcsik Géza

A vizsga után egy héttel, a pünkösdi istentisztelet keretében, a szentlélek kiáradása és az egyház születésének ünnepén kapnak hitükben megerősítést, konfirmációt a fiatalok, ami egyben a felnőtté válást, a gyülekezet teljes jogú tagságát is jelenti. Ekkor vesznek részt először az Úrvacsorán és vehetik magukhoz a szentségeket, a megtört kenyeret és a bort, Jézus testét és vérét.

BG