Beszámoló a polgárőrök és a tűzoltók munkájáról

1928

A Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület az utóbbi években egyre magasabb színvonalon valósítja meg a kor elvárásainak megfelelő önkéntes, de szakmailag kiemelt szintű feladatát. Elmúlt évi munkájukat ismertette – a szerdai testületi ülésen – Vértes Árpád és Földesi János. Az egyesület tevékenységét szinte valamennyi képviselő dicsérő szavakkal illette, köszönetét fejezve ki a szolgálatot teljesítők fáradtságot nem ismerő munkájáért.

Vértes Árpád a polgárőrök tevékenységéről elmondta, hogy tavaly 9 630 járőrkilométert és 1 777 órát töltöttek járőrszolgálatban és rendezvénybiztosításban. A térség területi adottságaihoz és az időjárási viszonyok alakulásához igazodva 84 órát lóháton történő járőrszolgálattal töltöttek, a települést körbeölelő Pilisi Parkerdő területén. 2015-ben négy alkalommal személykeresésben is részt vettek, ezek mindegyike sikeres felderítéssel zárult. 2016-os beruházási terveik között szerepel – a költséghatékonyabb működés érdekében – jelenlegi gépjárművük cseréje, egy kisebb költséggel fenntarthatóra.

Földesi János az elmúlt évek legnagyobb eredményként tartja számon, hogy tűzoltóságunk I. kategóriájú tűzoltó egyesület, amely 2014 áprilisától elsődleges beavatkozói jogosultsággal rendelkezik. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal kötött szerződésük alapján tavaly 5 690 órában voltak riaszthatóak, ami csaknem 8 hónapnyi idő. Solymáron 41 tűzoltói beavatkozást igénylő káreset volt, ebből ők 37-hez vonultak és 21 alkalommal az esetet önállóan számolták fel. Fontos előrelépésként említette, hogy míg tíz évvel ezelőtt a mentőszer 8 perc alatt ért a riasztástól számítva a helyszínre, addig 2015-ben ez az idő mindössze három percre csökkent. Földesi János büszkén említette, hogy több kolléga is részesült megyei illetve országos elismerésben a kárelhárításban, életvédelemben elért eredményei elismeréseként.
Az ide fejlesztési tervekről a tűzoltóparancsnok elmondta, hogy az előző évi pályázatok és tartalékképzés eredményeként négy védőruhát tudnak vásárolni önerőből, a további hathoz szükséges pénzeszközt kérik az önkormányzattól támogatásként. Szükséges lenne egy hőkamera megvásárlása is, melynek segítségével a kivonuló egységek másodpercek alatt meg tudnák állapítani a tűzfészek pontos helyét és célirányosan tudnák folytatni a mentést.

Dobrovkáné Dér Borbála, a pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy az eszközökre kért támogatást az önkormányzat 2016. évi költségvetés tervezete tartalmazza.

t1 t2