Miről tárgyal a képviselő-testület?

898

A képviselő-testület szerdai ülésén várhatóan több, a 2016. év munkáját megalapozó döntést hoz majd. Így előterjesztésre került: a 2016. évi belső ellenőrzési terv, a testület jövő évi munkaterve, a hivatal igazgatási szünetének tervezett időpontja és a 2016-os költségvetési koncepció.

A tervezett ellenőrzések:

  • Az Önkormányzat 2015. évi normatíva elszámolás ellenőrzése a köznevelési intézményben.
  • Az Önkormányzat és a kapcsolódó költségvetési szervek pénzügyi- számviteli szabályzatainak ellenőrzése.
  • Az Önkormányzat 2015. évi beszámolójának szabályszerűségi ellenőrzése.
  • Az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár működésének szabályszerűségi ellenőrzése.
  • Az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság közfeladat ellátásának, működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.
  • Az étkezési térítési díjak beszedési-, nyilvántartási-, elszámolási rendjének ellenőrzése.
  • A 2015. évben lefolytatott kormányhivatali ellenőrzés utóellenőrzése.
  • Az Önkormányzat belső kontrollrendszerének kialakítása és szabályozottsága, valamint egyes kontrolltevékenységek működésének ellenőrzése.

A beterjesztett költségvetési koncepció a megszokott elemeken túl tartalmazza az általános iskola „B” épület átépítésének finanszírozási javaslatát, illetve a Mátyás király utcai volt „TSZ udvaron” létesítendő tűzoltószertár építésének kivitelezését. Ez utóbbi finanszírozását az önkormányzat külön hitelfelvétel nélkül tudja biztosítani. További intézményfejlesztésekre – óvoda, orvosi rendelő, sportcentrum, művelődési ház – csak pályázati lehetőségek függvényében kerülhet sor – áll a Dr. Szente Kálmán polgármester által előterjesztett anyagban.

Két rendelet szerepel a napirenden, az új köztisztasági rendelet, illetve a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló.

Várhatóan állásfoglalás születik a 70 éven felüliek karácsonyi támogatása, és Pest megye önálló NUTS 2. régióvá válásának kezdeményezése ügyében.

Újra napirendre került a társadalmi megbízatású alpolgármester megválasztása is.

A képviselő-testület rendes ülése november 25-én, szerdán 16 órakor kezdődik a polgármesteri hivatalban.