Adófizetési tudnivalók

427

A helyi adók (például építményadó, telekadó, reklámhordozók utáni építményadó, iparűzési adó/adóelőleg), valamint a gépjárműadók első féléves összegeit 2020. március 16-ig lehet pótlékmentesen megfizetni a Solymári Polgármesteri Hivatal számára az adószámla-kivonaton megtalálható számlaszámokra.

Fizetési módok
A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással, a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózó a fizetési kötelezettségét belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással köteles teljesíteni. A kibocsátott – QR-kóddal ellátott – csekkek alkalmasak az „iCsekk” szolgáltatással történő befizetésre is.

Építményadó: 11742245-15390125-02440000
Gépjárműadó: 11742245-15390125-08970000
Telekadó: 11742245-15390125-02510000
Iparűzési adó: 11742245-15390125-03540000
Talajterhelési díj: 11742245-15390125-03920000
Késedelmi pótlék: 11742245-15390125-03780000

Késedelmi díj
Tájékoztatjuk önöket arról is, hogy az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól mint kezdőnaptól késedelmi pótlékot kell fizetni. Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot. A 2019. január 1-jét követően esedékessé váló késedelmi pótlék mértéke emelkedett, minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.

Online is lekérdezhetjük
Az elektronikus önkormányzati hivatali portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek pontos és részletes lekérdezését. A portál nyitóoldala: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
A lekérdezés részleteiről itt találhatunk információkat: https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato/

Változásbejelentés
A 2020. január 1-jei állapotnak megfelelően azon adóalanyoknak/tulajdonosoknak/haszonélvezőknek, akiknek az építményükkel, telkükkel kapcsolatosan bármilyen adóztatást érintő változás történt 2019-ben, 2020. január 15-ig kell adatbejelentésüket teljesíteniük – az előírt formában és módon – az önkormányzati adóhatóság felé. A földhivatalnak nincs adatszolgáltatási kötelezettsége az ingatlanok tulajdonjogának változásáról.
Fontos, hogy ha az adózó gazdálkodónak (társaságok, egyéni cégek és egyéni vállalkozók) minősül, úgy elektronikus formában kell az adatbejelentést megtennie.

Építményadó mértéke 2020. január 1-től
• Lakás céljára szolgáló építmények esetében 1500 Ft/m2/év
• Nem belterületi, ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épületként feltüntetett és nem rendeltetésszerűen használt építmény után 1500 Ft/m2/év
• Az ingatlan-nyilvántartásban üdülésre, pihenésre szolgáló építmények
esetében 1100 Ft/m2/év
• Egyéb építmény esetén 22 000 m2-ig 1500 Ft/m2/év, míg 22 001 m2-től 1000 Ft/m2/év
A január 1-jén solymári bejelentett lakcímmel rendelkezők továbbra is mentesülnek az építményadó megfizetése alól lakás, garázs, üdülés céljára szolgáló építmények esetén, amennyiben az ingatlan a kiépitett csatornahálózatra rá van kötve.

Telekadó mértéke 2020. január 1-től: 200 Ft/m2/év.
Magánszemélyek továbbra is mentesülnek a telekadó megfizetése alól mindösszesen 1500 m2 per tulajdoni hányadig, amennyiben adóév január 1-jén bejelentett lakóhellyel rendelkeznek Solymár Nagyközség Önkormányzat illetékességi területén.

Solymári Polgármesteri Hivatal