Idén is várják a jelöléseket a “Solymárért” kitüntetésre

353
Idén is várják a jelöléseket a
Fotó: RUMedia.hu (Solymárért kitüntetés, sorszámozott emlékplakett)

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapította a “SOLYMÁRÉRT” kitüntetést, hogy méltó módon köszönhesse meg Solymár értékeit gyarapító, továbbvivő személyeknek, szervezeteknek a kiemelkedő munkájukat.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön környezetében, illetve az Ön által vezetett intézményben/szervezetben is van olyan személy/közösség, aki/ami munkájával dicsőséget szerzett településüknek, és az alábbi feltételeknek is megfelel, úgy 2024. március 15-ig juttassa el javaslatát az Önkormányzatnak, a cikk alján letölthető formanyomtatványon.

A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

“SOLYMÁRÉRT” kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek és önszerveződött kulturális közösségeknek, akik, illetve amelyek a meghatározott területeken hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A Kitüntetés posztumusz is adományozható.

Az említett területek a következők:

a)   művelődés kultúra és hagyományőrzés,
b)   szociális-karitatív,
c)   vallási, egyházi,
d)   sport és szabadidő
e)   egyéb a település érdekeit szolgáló tevékenység.

Elismerés tekintetében a díjazott sorszámozott emlékplakettben és pénzjutalomban részesül.

A formanyomtatvány az alábbiakban letölthető:

SolymárOnline