Az év első rendes ülése

436
testületi ülés
Illusztráció: RUMedia.hu (Solymár címer)

A Képviselő-testület az idei évben január 31-én 16 órától tartja első rendes ülését, melyen sor kerül a költségvetés tárgyalásának első fordulójára, valamint a Solymári Óvoda-Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására az új ágazati törvényre tekintettel.

Döntenek a Solymári Református Egyházközösség részére nyújtott támogatásról, és a polgármester éves szabadságtervéről.

Határozat születik a Solymári Településüzemeltetési Kft. székhelyhasználati hozzájárulásáról a Mátyás király utca 37. szám alatti címmel kapcsolatosan, továbbá a TOP_Plusz-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések című pályázaton történő indulásról, és ismét napirendre kerül a solymári rendelőben végzett vér-és vizelet vételt végző szolgáltató vállalkozói díjának emelése.

SolymárOnline