Szerdán ismét ülésezik önkormányzatunk képviselő-testülete

765
Szerdán ismét ülésezik önkormányzatunk Képviselő-Testülete
Fotó: RUMedia.hu

2023. május 31-én, a Valkó-házat érintően szakértő kirendeléséről döntött a testület, azonban ezen határozat visszavonása mellett, szerdán új statikus szakértő kirendelése valósulhat meg a helyi védett épület megőrzése, illetve rekonstrukciója érdekében.

Döntés születik az önkormányzati tulajdonú, Solymár, Szent Flórián utca 4065 hrsz. alatt lévő kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 2904 m2 térmértékű ingatlan pályázati úton történő értékesítésének lehetőségéről, valamint a szintén önkormányzati illetőségű, Solymár, Hold utca 3606/2, 3606/5, 3606/6, 3606/7, 3606/8, 3606/10 hrsz. alatt lévő 6 db ingatlan, továbbá a Solymár, Szentiváni utca 1343/1, 1343/2, 1343/3, 1343/5, 1343/6, 1343/7 hrsz. alatt lévő 6 db ingatlan értékesítéséről, mely ingatlanok értékesítésére a költségvetés végrehajtásához van szükség.

Miután a Közművelődési Munkacsoport 2023. június 8. napján tartott ülésén megtárgyalta a Hunyadi-díjra javasolt személyeket, 14-én, szerdán végérvényesen dönthetnek a Hunyadi-díj kitüntetés adományozásáról, idei kitüntetettjéről.

Azt követően, pedig, hogy a Közlekedési Bizottság állandó szakértője, dr. Szentkláray Ferenc 2023. március 06. napján tartott bizottsági ülésen bejelentette lemondását, a Képviselő-testületnek új állandó szakértő tagról kell határozatot hoznia a szerdai ülésen.

Az ülésen szavaznak a Környezetvédelmi Bizottság által beterjesztett „Tudatos vízfelhasználás” nevű akciótervről is, mely programterv információnyújtással, tudatosítással és szemléletformálással igyekszik majd a vízhiányos időszakok kellemetlenségeit enyhíteni.

Támogató határozat esetén a koronavírus járvány áldozataira történő örök emlékezés jelképeként keresztet állítanak a Templom téren, illetve a Kerekhegyen, és a Solymári Búcsú idei helyszínét is kijelölik a Sportpálya melletti (a biciklipályától északra) önkormányzati területen, mely terület kialakításához szükséges 5 millió Forint támogatásról is döntés születik majd. Támogató határozat esetén az üzemeltetés ezen összegből kialakítana egy kb. 500 m2-es betonfelületet, rendezné a terepet és ideiglenes közműveket szerelne, mely terület így hosszútávon is használható rendezvényhelyszínné válna településünk számára.

SolymárOnline