Március 29-én ismét ülésezik a Képviselő-testület

1041
Március 29-én ismét ülésezik a Képviselő-testület
Fotó: SolymárOnline

Legutóbb beszámoltunk róla, és az Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023.(II.22.) számú határozata alapján bizonyossá vált, hogy Solymár 1. sz. felnőtt háziorvos praxisának ellátására új háziorvossal, Simonné dr. Gyöngyösi Ildikó Katalinnal kötöttek szerződést dr. Wirtz Ferenc háziorvos nyugdíjba vonulására tekintettel.

A szerdai nyilvános, rendes ülésen azonban újabb személyi cseréréről kell döntenie a testületnek a felnőtt háziorvosi feladatok ellátásának ügyében, ugyanis dr. Taller Gabriella a 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet praxisára vonatkozó szerződését 2023. augusztus 31. napjával felmondta, és praxisát dr. Homicskó Krisztina Emese belgyógyász szakorvos részére kívánja átadni.

Döntés születik a településrendezési eszközök felülvizsgálatának keretében elkészült Településfejlesztési Terv, a solymári általános iskola intézményátszervezése, a PEMŰ Zrt.-vel kapcsolatos telekalakítással és ajándékozással összefüggő döntések, és az állattartással összefüggő munkacsoport létrehozása kapcsán, valamint felülvizsgálják a Green-west Kft. szerződését, melynek értelmében a jövőben a LIDL-lel szembeni buszmegállóban is lehet pavilon, illetve a pavilonokban politikai tartalmú reklámok is megjelenhetnének.

Megállapodás születhet a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezettel is, mely egyezség értelmében térítésmentesen használatba adják a Solymár, Pilisvörösvári utca 89/2 hrsz. alatt felvett ingatlant a szervezet részére, akik ott támogató szolgálatot hoznak létre súlyosan fogyatékos személyek részére.

Elfogadják a 2023. évre vonatkozó közbeszervezési tervet, az InFend Energy Kft.-vel kötött konzorciumi megállapodást a 2023-2024. évi földgáz- és villamosenergia kedvezményes áron történő beszerzése érdekében, továbbá döntenek a Koppány Márton utca megépítéséhez szükséges közbeszerzési kérdésekről.

A szerdai napon döntenek továbbá a Toldi köz önkormányzati tulajdonba vételéről, a közlekedési bizottság feladat- és hatásköreinek felülvizsgálatáról, és az ehhez kapcsolódó SZMSZ módosításról is.

SolymárOnline