Verbita szerzetesek missziós napjai Solymáron

1396
Verbita szerzetesek missziós napjai Solymáron
Borítókép: verbita.hu

A verbiták hitvallása szerint, Istennek szeretete és kegyelme különböző népekből és földrészekről gyűjtötte össze őket egy missziós, szerzetes közösségbe, amely az Isteni Igének van szentelve, és az Ő nevét viseli: Isteni Ige Társasága.

Az Isteni Ige Társaságát Szent Arnold Janssen német pap alapította 1875. szeptember 8-án Hollandia egy kis falujában, Steylben, mely mindössze néhány km-re található a német határtól.

A verbita missziós szerzetesek tagjait a hármas szerzetesi fogadalom (tisztaság, szegénység, engedelmesség) fűzi össze, melyben papok és testvérek egyaránt élnek és dolgoznak.

A közösség sajátos karizmája, hogy hirdesse mindenkinek a Szeretet Istenének Országát, mint az emberiség egyetlen közös célját, amely felé tudatosan vagy tudattalanul haladunk.

A verbita közösségek egyik legnagyobb gazdagsága a nemzetköziség. Sokféle kultúrából származó szerzetesek élnek együtt a Missziósházakban, ezáltal igyekeznek tanúságot tenni arról, hogy a testvéri együttélésnek nem lehet akadálya a különbözőség, hanem éppen ennek kell sokszínűvé tennie életüket.

A missziós küldetés a Szentháromságnak az emberek felé irányuló párbeszédéből indul ki: az Atya hív mindenkit, amely hivatás az Ige, vagyis a Fiú küldetésében teljesedik be, melynek megtartója a Szentlélek.

Solymári egyházközségünkbe 13 verbita atya/testvér látogat el a héten, akik itt létük alatt celebrálnak szentmisét, vezetnek előadásokat, keresztutat, imát, továbbá gyóntatják is a híveket. 3 napos lelkigyakorlatuk a lelki életben való előrehaladásunkat, az Istennel való kapcsolatunk elmélyülését segítheti.

Találkozhatunk velük minden nap a Katolikus Templomban a következők szerint:

március 2. csütörtök:

18:00 Missziós Rózsafűzér

18:30 Szentmisét követően a verbita szerzetes atyák bemutatkozása; triduum lelkigyakorlat

március 3. péntek:

10:00 Iskolai misszió

11:00 Óvodai misszió

14:00 Idősek missziója

16:00 Szentségimádás

18:00-18:30 Keresztút a verbita szerzetes atyák vezetésével, valamint gyóntatás a templomban

18:30 csendes Szentmise saját szándékra

Triduum lelkigyakorlat a verbita atyák vezetésével

március 4. szombat:

10:30; 14:00; 17:00 Találkozás plébániai csoportokkal

18:30 orgonás Szentmise hálaadásul

Triduum lelkigyakorlat a verbita atyák vezetésével

március 5. vasárnap:

10:30 Triduum lelkigyakorlat záró, orgonás szentmiséje a verbita atyákkal, Missziós kereszt megáldása

SolymárOnline