A “SOLYMÁRÉRT” kitüntetéshez 2023. 03. 15-ig várja a Hivatal megtisztelő javaslataikat

724
A
Borítókép: SolymárOnline

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megalapította a “SOLYMÁRÉRT” kitüntetést, hogy méltó módon köszönhesse meg Solymár értékeit gyarapító, továbbvivő személyeknek, szervezeteknek a kiemelkedő munkájukat.

Amennyiben úgy gondolja, hogy az Ön által vezetett intézményben/szervezetben is van olyan személy/közösség, aki/ami munkájával dicsőséget szerzett településüknek, és az alábbi feltételeknek is megfelel, úgy 2023. március 15-ig juttassa el javaslatát részünkre, a jelen levelünk mellékleteként becsatolt formanyomtatványon.

A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

“SOLYMÁRÉRT” kitüntetés és emlékplakett adományozható azoknak a hazai és külföldi természetes személyeknek és önszerveződött kulturális közösségeknek, akik, illetve amelyek a meghatározott területeken hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeztek, és ezzel jelentősen hozzájárultak a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A Kitüntetés posztumusz is adományozható.

Az említett területek a következők:

a)   művelődés kultúra és hagyományőrzés,
b)   szociális-karitatív,
c)   vallási, egyházi,
d)   sport és szabadidő
e)   egyéb a település érdekeit szolgáló tevékenység.

Elismerés tekintetében a díjazott sorszámozott emlékplakettben és pénzjutalomban részesül.

Várjuk szíves javaslatát, melyhez a formanyomtatvány IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL!

Solymár Nagyközség Önkormányzata