Már pályázhatnak a civil szervezetek az Önkormányzatnál

705
Már pályázhatnak a civil szervezetek az Önkormányzatnál
Borítókép: internet

A helyi rendelet értelmében minden olyan szervezet jogosult pályázni, mely solymári székhellyel rendelkezik, vagy országos, illetve regionális szervezet, de Solymáron önálló szervezeti egységgel rendelkezik, és tevékenysége Solymár érdekeit szolgálja.

Támogatásra pedig akkor válik jogosulttá, ha érvényes pályázatában megjelöli, mely alábbi társadalmilag hasznos tevékenység érdekében működik közre szervezete:
a) kulturális, közművelődési, művészeti tevékenység,
b) hagyományőrzés, nemzeti és nemzetiségi kultúra ápolása,
c) nevelés, oktatás,
d) egészségügyi, szociális, karitatív tevékenység, egészséges életmód
elősegítése,
e) történelmi egyházakhoz kapcsolódó hitéleti tevékenység,
f) közbiztonság, közlekedésbiztonság javítása,
g) gyermek és ifjúsági táboroztatás (üdültetés) egyéb gyermek és ifjúsági
feladatok,
h) zöldprogram, városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem
i) sporttevékenység.

A támogatási kérelmet az önkormányzat oldalán elérhető formanyomtatványon kell benyújtani, a támogatás szükségességének és a felhasználásának indoklásával együtt legkésőbb november 30-ig. Az érvényes pályázat feltétele továbbá annak vállalása, hogy a szervezet a kérelem sikeres elbírálása esetén – az összeg mindenkori felhasználásakor – az Önkormányzatot feltünteti, mint támogatót.

Egy támogatási kérelemben legalább 50 ezer, legfeljebb 1 millió forint támogatási összegre lehet érvényesen pályázatot benyújtani, és egy szervezet egy költségvetési évben legfeljebb 3 támogatás iránti kérelmet nyújthat be érvényesen.

A pályázat során elnyert támogatás mértéke a támogatási kérelemben meghatározott tevékenység legfeljebb 70 %-át fedezheti, mely elnyert támogatási összeg tekintetében a következő év január 15-ig beszámolási kötelezettség áll fenn.
A hiányosan vagy nem megfelelően benyújtott kérelmek esetén a polgármesteri hivatal – 5 napos határidő megjelölésével – hiánypótlási lehetőséget biztosít.

A hiánytalan és érvényes pályázatokról a polgármester, az oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport bizottság elnöke, a pénzügyi bizottság elnöke – a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül -többségi döntéssel határoz.
A kérelmezők a döntés meghozatalától számított 8 napon belül értesülnek a kérelmük eredményéről.

Az önkormányzat támogatásától függetlenül is, bárki dönthet úgy, hogy a számára kedves célt szolgáló civil szervezet számára az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A felajánlásokra jogosult, kedvezményezett civilszervezetek listája itt érhető el.
A felajánlásokra jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

SolymárOnline