Idén Környén emlékeztünk meg elűzött elődeinkről

487
Fotó: Gallai Gregor, NNÖ Solymár

Immáron 11 éve emlékezünk meg hivatalosan is január 19-én a magyarországi németek 1946-os elhurcolásának évfordulójáról.

Az emléknapon méltóképpen megemlékezünk a II. világháború végén, valamint az azt követő időszakban – a Szövetséges Ellenőrző Tanács 1945. november 20-i határozatának végrehajtásával – a kollektív bűnösség igaztalan vádja és elve alapján üldöztetést, kisemmizést elszenvedő magyarországi német közösség emberi jogokat súlyosan sértő és igazságtalan elhurcolásáról, melynek következtében Magyarország területéről 1946. január 19. és 1948. június 30. között megközelítőleg 200-220 ezer német nemzetiségű honfitársunkat telepítettek ki Németországba.

Tisztelettel adózunk mindazok előtt, akik a megaláztatások, elhurcolások áldozatai voltak, különös tekintettel azon egyházi, illetve világi személyekre, akik sokszor önként vállalták az üldöztetést és akár a halált is a rájuk bízott közösségek iránti felelősségvállalásból és szolidaritásból fakadóan.

Az Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár (NNÖ Solymár) a magyarországi németek elhurcolásának és elűzetésének emléknapja alkalmából Környe településen vett részt az országos megemlékezésen.
A szentmisét Spányi Antal Székesfehérvári egyházmegye Megyéspüspöke celebrálta, majd Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, Tirhold Kármen a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és Ritter Imre országgyűlési német nemzetiségi képviselő tartotta ünnepi beszédét és közösen, ünnepélyes keretek között koszorúzták meg a helyi elűzetési német emlékművet.

“Köszönet a környei, a dunántúli, a Buda környéki, észak-magyarországi, szatmári, baranyai és tolnai, valamint az alföldi sváboknak, németeknek, hogy az elkövetett bűnök és pusztítások ellenére ma is a nemzetet erősítik. Köszönet a magyarországi németeknek, hogy a mindennapokban, így a templomaikban, iskoláikban, kulturális rendezvényeiken, önkormányzataikban fel merik vállalni a nemzetiséghez való tartozásukat!”
Soltész Miklós államtitkár

SolymárOnline

Idén Környén emlékeztünk meg elűzött elődeinkről
Fotó: Gallai Gregor, NNÖ Solymár (Az ünnepi szentmise német nyelven zajlott a római katolikus templomban.)
Idén Környén emlékeztünk meg elűzött elődeinkről
Fotó: Gallai Gregor, NNÖ Solymár