Útdíj helyett kártalanítási díjat kell fizetni az önkormányzati utak igénybevételéért

162

Július 1-jétől a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművekre kártalanítási megállapodást kell kötni ahhoz, hogy használhassák a solymári önkormányzati utakat. A megállapodás része az utakban okozott kár fejében kártalanítási összeg megfizetése, ami összegében a korábbi úthasználati díjnak felel meg.

A Hírmondó júniusi számában írtunk arról, hogy a Kúria döntése értelmében az önkormányzatok nem szedhetnek úthasználati díjat, mivel nem áll jogukban erre rendeletet alkotni. Ezzel a települések évi többmilliós bevételtől esnének el, az utak állagának megóvása és a helyreállítás azonban az önkormányzat kötelessége, amihez biztosítani kell a pénzügyi forrást.

Solymár önkormányzata ezért új rendeletet alkotott, ami által jogszerűen tudja előteremteni a tehergépjárművek okozta károk helyreállításának költségeit. A rendelet a solymári önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra terjed ki, és a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépjárművek tulajdonosaira, üzemeltetőire, használóira vonatkozik.

A közúthálózat igénybevételének 2022. július 1-jétől előfeltétele, hogy a használó kártalanítási megállapodást kössön az önkormányzattal és a megállapodásban rögzített kártalanítási összeget megfizesse.

A behajtási engedély iránti kérelmet két munkanappal korábban kell benyújtani, engedély pedig csak munkanapokra adható ki, hétfőtől péntekig 7-től 17 óráig, szombaton 8-tól 13 óráig. A fizetendő összegek a korábbi útdíjakhoz képest emelkedtek, de a képviselő-testület a solymári vállalkozások számára 70%-kal csökkentette a kártalanítási összegeket, tekintettel arra, hogy a helyi vállalkozások működésükkel amúgy is folyamatosan részt vállalnak a település fenntartásából. Az építési-bontási tevékenységekhez köthető behajtási engedélyek megszűntek, ahogyan a sürgősségi felár is.

Dr. Beregszászi Márk jegyző hangsúlyozta: A belterületi utak nem a nagy tömegű tehergépkocsikra lettek méretezve, ezek láthatatlanul, de folyamatosan rongálják az útburkolatot. A lakosságnak is fontos lenne felelősséget vállalnia azért, hogy az otthonukhoz vezető utak ne menjenek tönkre az elvárhatónál hamarabb. Ezt a célt szolgálja a most életbe lépő rendelet.

A pontos kártalanítási összegeket a rendelet melléklete tartalmazza, a kártalanítási megállapodások alapján befolyt összegeket az önkormányzat kizárólag a közúthálózat állagmegóvására, javítására és felújítására használja.
A rendelet szól továbbá az átmenő forgalommal terhelt belterületi utak használatáról: a Koppány Márton utcán, valamint az Akácfa utcában hétköznap délelőtt 6 és 9 óra között csak behajtási engedély birtokában vagy megkülönböztető jelzés használatával lehet közlekedni.

Az önkormányzat ősszel, az első tapasztalatok birtokában felül fogja vizsgálni a rendeletet.

A kártalanításról és a behajtási engedélyekről szóló rendelet és mellékletei itt megtalálhatók.

solymáronline