Leendő elsősöknek

483

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja azokat a leendő első osztályos tanulókat, akik a 2022/2023-as tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.

Beiratkozási információk

Meghirdetett programok

  • bővített német nemzetiségi nyelvoktató program (heti 5 német nyelv, 1 német nemzetiségi népismeret, 1 nemzetiségi tánc, 1 német rajz, 1 német technika, 1 német ének
  • német nemzetiségi nyelvoktató program (heti 5 német nyelv, 1 népismeret)
  • Alaptanterv szerint haladó program angol nyelvvel: az alaptantárgyak mellett heti 2 angolóra.

A beíratás időpontja és helyszíne: a tanév rendjéről szóló EMMI-rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni. A beíratás helye: az iskola ’A’ épülete, vagy online formában a Kréta felületen.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, tajkártyája
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
• óvodai szakvélemény
• kedvezményekre jogosító igazolások
A beiratkozással kapcsolatos hírek a következő hetekben folyamatosan kerülnek fel az iskola honlapjára. További kérdések esetén az iskola várja a leveleket, hívásokat a titkarsag.solymar@gmail.com e-mail-címre, illetve a 26/560-811-es telefonszámon.

Bemutatkoznak a tanító nénik

Strbik Anna

Tanítói diplomámat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karán, szlovák nemzetiségi tanító szakon szereztem 2009-ben. Az idei tanévben a harmadik osztályomat kezdem meg osztályfőnökként, az iskolában pedig 13 éve dolgozom – ez idő alatt az összes alsó tagozatos tantárgyat módomban állt tanítani. Az évek során több képzésen vettem részt, valamint megírtam a portfóliómat is. Az osztályon belüli, érzelmileg biztonságos légkör megteremtésével igyekszem segíteni az óvodából iskolába történő zökkenőmentes átlépést. Az oktatás mellett a szeretetteljes nevelést is szem előtt tartom, törekszem a gyerekekben is elmélyíteni egymás elfogadását, megértését. Tanóráimat oldott hangulat jellemzi, ahol a tanulók elmondhatják meglátásaikat, tévedhetnek, segíthetnek egymásnak. Sok pozitív megerősítéssel és bátorítással támogatom őket, számomra lényeges, hogy a gyerekek szeressék a tanulást. A tananyagot mesékkel, mondókákkal, játékokkal színesítem, így a szép, helyes beszéd mellett a gyermekek memóriája is fejlődik. A szülőkkel való együttműködést kiemelkedően fontosnak tartom, hiszen egy a célunk: a gyermek fejlődése, boldog gyermekkora, eredményes tanulmányi munkája.

Rozványi Dávidné Erika

Családommal harminc éve élek Solymáron, azóta foglalkozom kisiskolások tanításával. Tíz évet a Hidegkúti Ökumenikus Iskolában, húszat a Solymári Általános Iskolában tanítottam. Egy óvodás gyermeknek hatalmas lépés az iskolakezdés, ezért fontosnak tartom, hogy az iskola életébe fokozatosan vezessük be a tanulókat, elsőben sok játékkal fűszerezve napjaikat. Az olvasás-írást a Meixner-féle módszerrel tanítom évek óta, ezt a Zenezörej program meséivel színesítem. Külön figyelmet fordítok arra, hogy a tanulási zavarral küszködő gyerekeknek hatékonyan tudjak segíteni a tanórákon, ezért elvégeztem egy diszlexia és egy diszkalkulia prevenciós tanfolyamot. A kimagasló teljesítményű tanulók tehetséggondozásával is foglalkozom, tanulóim évek óta szépen szerepelnek tanulmányi versenyeken. Célom, hogy a diákjaim szeretetteljes és jó hangulatú közegben tanulhassanak, nagy hangsúlyt fektetek a pozitív megerősítésre. Páros munkán, csoportmunkán keresztül tanítom meg őket egymás belső értékeinek megbecsülésére, elfogadására. Földesi Gabriella kolleganőmmel nyolc éve tantárgyfelosztásban tanítjuk a gyerekeket. Gabriella a matematikát és testnevelést, míg én a magyart, környezetismeretet és készségtárgyakat okítom, és mindketten napközizünk. Így hatékonyabban tudunk saját tantárgyainkra összpontosítani, ugyanakkor mivel mindketten részt vállalunk a délutáni foglalkozásokból, a gyermekek személyiségéről is árnyaltabb képet kapunk.

Metzger-Potornai Andrea

2010 óta dolgozom a solymári iskolában. 2014-től német nemzetiségi osztálytanítóként tanítom a gyerekeket. Az első iskolai év nagyon meghatározó. Hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet, elfogadó, biztonságos, szeretettel teli légkört teremtek az osztályomban. Sok jó élménnyel szeretném megszerettetni a gyerekekkel az iskolát, a tanulást. Úgy gondolom, hogy a jó osztályközösségnek is meghatározó szerepe van, ezért szívesen szervezek közös kirándulásokat, múzeum- vagy színházlátogatásokat, valamint a tanítás során is alkalmazok együttműködésre ösztönző munkaformákat. Az óráimon játékos módszerekkel tanítok, amelynek szintén közösségfejlesztő hatása van. A német nyelvórákon első osztályban rengeteg szót, mondókát és verset tanítok meg a gyerekeknek, amelyek megalapozzák a szókincsüket, amelyre később biztonsággal építhetünk. A tanítás során figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, játékosan, sokféle tevékenységgel tanulunk. A nemzetiségi kultúra szeretete és átadása is fontos számomra, diákjaimat az első napoktól kezdve ösztönzöm, hogy beszéljenek németül, szeressék a nemzetiségi táncot, illetve a község jeles eseményein is szívesen szerepeljenek. A kisgyermekek számára a legnagyobb elismerés a dicséret, ezért igyekszem sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel jutalmazni, motiválni őket. Szeretek első osztályban tanítani, mert nagyon izgalmas dolog megismerni a gyerekeket, felfedezni az erősségeiket, valamint megtapasztalni gyors fejlődésüket. A nevelés során fontosnak tartom a viselkedési szabályok közös lefektetését, azok betartatását, a következetességet. A szülőkkel szeretnék bizalmi kapcsolatot kialakítani, hiszen a támogató szülői háttér is meghatározza a nevelés-oktatás eredményességét.

solymáronline
Fotók: Niedermüller Orsolya