Kárpótlási ügyintézés

540

Az alábbi összefoglaló segítségével a kárpótlásra jogosultak tájékozódhatnak arról, hogy az ügyintézés során melyek az első teendők.

A kárpótlási ügyintézés első lépése az aranykorona-érték meghatározására irányuló kérelem benyújtása. Ennek határideje 2022. március 31.
Benyújtás helye:
Pest-megyei Kormányhivatal 1. számú Földhivatali Osztály
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
Telefonszám: (1) 278 2090
Félfogadás kimondottan kárpótlási ügyekben február 3-tól március 31-ig:
minden csütörtökön 9.00–12.00 és 13.00–15.00 között,
vagy rendes félfogadási időben:
hétfőn 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között
szerdán 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között.
Benyújtandó dokumentumok:

 1. aranykorona-érték meghatározására irányuló kérelmi ív
 2. eredeti kárpótlási határozat vagy közjegyző által hitelesített másolat vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
 3. kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
 4. amennyiben a kérelmező nem eredeti jogosult, úgy az átruházás tényét igazoló eredeti végzés (pl. eredeti jogerős hagyatékátadó végzés, ajándékozási szerződés stb.) vagy közjegyző által hitelesített másolat
 5. eredeti kárpótlási jegyek, utalványok és maradványérték-bizonylatok
 6. meghatalmazott útján történő beadás esetén két tanú által aláírt meghatalmazás
  Az esetlegesen hiányzó, Veritasnál tárolt dokumentumokat a Földhivatal bekéri.
  A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be. Amennyiben a jogosultság március 31-ig nem igazolt, legkésőbb május 15-ig nyújtható be a kérelem. (Például ha a hagyatéki végzés nem készül el, akkor igazolásnak van helye.) Az utolsó fogadónap május 11.
  Az átadott, illetve átvett dokumentumokról – az átvett jegyek sorozatszámát tartalmazó – átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A hivatal ezt követően levélben küldi meg a kompenzációra való jogosultságról szóló határozatát, majd a kézbesítést követően meghozza véglegesítő záradékkal ellátott jogerős határozatát, amit ugyancsak postai úton kézbesítenek. Ez utóbbi határozat szolgál majd alapul a további eljárás megindítására.

Hiányzó dokumentumok beszerzése:
Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár
Postacím: 1093 Budapest, Zsil utca 3.
E-mail: leveltar@veritas.gov.hu
Személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.
Beszerezhető iratok:

 • kárpótlási határozat hiteles másolata
 • kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolata
  Igényléséhez ki kell tölteni a „Veritas kérelmi ív” és „Veritas nyilatkozat” nyomtatványokat.

K&H Bank Zrt.
1051 Budapest, József Attila u. 24.
Ügyintézők: Alapi Ildikó (1) 328 2702 és Kurucz Péterné (1) 328 2748
Beszerezhetők:

 • fel nem vett kárpótlási jegyek, utalványok
  A jegyek felvételéhez előzetes telefoni időpontfoglalás szükséges. Az átvételkor bemutatandó az eredeti vagy hitelesített kárpótlási határozat és a személyi okmányok.

A szükséges nyomtatványokat a solymári polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is át lehet venni, vagy elektronikus formában kérhetők a Solymári Érdekegyeztető Fórumtól, e-mail címük: solymariak@gmail.com.

solymaronline