Áramkimaradások – a gallyazás segíthet megelőzni a bajt

255

Az elmúlt hetekben többször előfordult, hogy a viharos szél miatt a településen akadozott az áramszolgáltatás. Az áramkimaradások egyik oka, hogy az elektromos vezetékek közelébe nőtt ágak a széllökések során ráesnek vagy ráhajolnak a légvezetékekre és ezzel meghibásodást, zárlatot okoznak.

A jogszabályok szerint az ingatlantulajdonosok feladata gondoskodni arról, hogy az ingatlanjaikon lévő növények, fák lombozata és ága ne nyúljon bele az elektromos vezetékek biztonsági övezetébe.

Az elektromos légvezetékek különböző feszültségszinteken működnek, az egyes feszültségszintekhez eltérő szélességű biztonsági övezet tartozik, amelyet a szélső vezetéktől kell megtartani:

• Kisfeszültségű (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: 1 méter.
• Középfeszültségű (20-35kV-os) hálózat esetén: külterületen 5 méter, belterületen 2,5 méter.
• Nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén: 13 méter.

Amennyiben a növényzet már rálóg a vezetékre, a gallyazást érdemes szakemberre bízni, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket.
A gallyazás idejére az áramszolgáltató feszültségmentesíti a hálózatot, ezért ezt előzetesen kell bejelenteni a részükre. Az Elmű Hálózati Kft. telefonszáma: 06 20/30/70 459-9722.

A gallyazásra vonatkozó jogszabályok

  • A gallyazást a nemzetgazdasági miniszter a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. (I.22.) számú NGM rendelete szabályozza.
  • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az áramszolgáltató is jogosult a vezetékek biztonsági övezetében lévő növényzetet, annak ágait és gyökereit eltávolítani, de a kötelezett az ingatlan tulajdonosa.

solymáronline