Módosítaná a telekalakítási feltételeket az önkormányzat

2093

Solymár önkormányzata felül fogja vizsgálni a helyi építési szabályzatot. A képviselő-testület december 15-én arról döntött, hogy szeretné megkönnyíteni a Hutweide területén a belterületbe vonást, ezért több változtatást javasol a szabályzatokban, így felgyorsulhatna a hosszú évek óta húzódó folyamat.

– Hosszú előkészítésen és főépítészi egyeztetéseken vagyunk túl – mondta el portálunknak Gulyás István, a körzet önkormányzati képviselője –, melyben Hutweide korábbi képviselőjének, Cser Angéla Településfejlesztési Bizottsági elnök asszonynak volt meghatározó szerepe. Most arról döntött a képviselő-testület, hogy szeretne bizonyos változtatásokat.
A Hutweide településrész zártkerti ingatlanjainak egy részére több módosítást javasoltunk Papp Dávid solymári főépítész előterjesztése alapján. Egyrészt, hogy a korábbi 14 méter helyett 12 méter legyen a minimálisan kialakítható telekszélesség. Ezzel több telek felelne meg önmagában is az előírásnak, így kevesebb egyezkedésre lenne szükség a telekszomszédok között. Másrészt javasoltuk, hogy egy telken legfeljebb egy lakás legyen elhelyezhető. A belterületbe vonást az a javaslat is gyorsítaná, hogyha nemcsak egy nagy tömbben, hanem ütemezetten is megvalósítható lenne: a terv szerint a módosított HÉSZ előírásainak megfelelő, belterülettel és közúttal határos telkek önmagukban vagy csoportosan is belterületbe vonhatóak lennének.

A képviselő-testület ezzel a döntésével kinyilvánította szándékát, hogy kész enyhíteni a feltételeken azért, hogy le tudjon zajlani a belterületbevonási folyamat. A megvalósulásnak azonban még feltétele, hogy megtörténjen a HÉSZ felülvizsgálati folyamata, amihez számos szakhatósági hozzájárulás, az állami főépítész hozzájárulása és várhatóan legalább egy év szükséges – hívta fel a figyelmet dr. Beregszászi Márk jegyző.

A térképen és a táblázatban szereplő, zölddel és sárgával jelzett 102 db ingatlan válhatna alkalmassá a belterületbe vonásra.

Ha az önkormányzat szándéka teljesül, és sikerül a fenti módosításokat átvezetni a szabályzatokban, akkor a belterületbe vonások következményeképpen népességnövekedéssel kell számolni. Ezért az átminősítés feltételei között várhatóan szerepelni fog, hogy az érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzájárulást kell fizetniük a kialakítandó új infrastruktúra költségeihez.

solymáronline