Közbiztonsági beszámoló Solymár 2020

838

A rendőrség minden évben elkészíti közbiztonsági beszámolóját a települések számára, amit megküld a települések vezetőinek. Solymárról is elkészült a 2020-as év áttekintése, összefoglaljuk a legfontosabb adatokat.

Solymár a bűnügyileg kevésbé fertőzött települések közé tartozik, ez részben a település földrajzi elhelyezkedésének, a lakosság összetételének, a városban üzemelő térfigyelő rendszer működésének, valamint a polgárőrség, a közterület-felügyelet és a rendőrség hatékony munkájának köszönhető.

A községben 2020-ban 86 bűncselekményt regisztráltak, ami 26,5%-os növekedést jelent a 2019-es 68 bűncselekményhez képest. Ez a szám a növekedés ellenére is az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke (2011-ben a bűncselekmények száma még 381 volt). A közterületen elkövetett bűncselekmények számánál évek óta nem volt kiugró változás. Az összes közterületen elkövetett bűncselekmény száma kismértékű növekedést mutat: míg 2019-ben 18, addig 2020-ban 29 bűncselekményt regisztráltak.

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma – például a lopás, a betörés, a rablás, az emberölés – csökkenő tendenciát mutat az elmúlt tíz évben.
A lopások száma a 2011-ben történt 164-hez képest 2020-ban 31-re csökkent. A lakásbetörések száma 37-ről 1-re esett vissza. Rablás egy esetben történt, az elkövetőt azonnal elfogták. Emberölés, illetve annak kísérlete évek óta nem történt a településen.

A pandémia következtében országszerte megnőtt az online csalások száma, melyeket főleg az online rendelések kapcsán tapasztal a rendőrség (fiktív webáruházak, hamis apróhirdetések). Szintén újszerű elem a „romantikus csalás”, melynek helyszíne szintén az online tér. Ennek során a magányos, bezárkózott emberektől csalnak ki pénzt, kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat.

A beszámoló kitér a közlekedésbiztonságra is. Solymár területén az alkalmankénti sebességellenőrzések mellett az önkormányzat által adományozott rendszámfelismerő rendszer is segít a közlekedési szabályokat betartatni. Az elmúlt évben összesen 16 alkalommal került sor fokozott közlekedési ellenőrzésre, melyben a rendőrőrs állománya mellett a közlekedésrendészeti osztály munkatársai is részt vettek.
A 2020-ban bekövetkezett, személyi sérüléssel járó balesetek száma érdemben nem változott az előző évihez képest. Solymáron 2020-ban hat személysérüléses közúti közlekedési baleset történt, szemben a 2019-es kilenc esettel. Halálos kimenetelű baleset 2020-ban sem volt. Míg 2019-ben egy súlyos és nyolc könnyű sérüléssel járó, addig tavaly négy súlyos és két könnyű sérüléses baleset történt.

solymáronline