A solymári templom üvegablakainak története

635
Fotó: dr. Legeza László

Templomunk gyönyörű üvegablakait Magyarország üvegfestő nemzedékének egyik leghíresebb tagja, Palka József készítette. A solymári templom üvegablakai 1928-ban és 1938-ban készültek, a költségeket a hívek adományaiból állták.

Palka József üvegfestő mester 1860-ban született az ausztriai Retzben. Szakmáját Bécsben tanulta, majd 1894-ben Budapesten nyitott önálló műhelyt. Az 1930-as évekre szakmájának egyik legtöbbet foglalkoztatott mestere lett; több mint 600 templom részére készített üvegablakokat. 1952-ben hunyt el Budapesten.

A solymári templomban a karzatra felvezető lépcsőről látható Szűz Mária szép ábrázolása: “Fájdalmas anyáinknak légy patrónája / özv. Rősler Józsefné 1938”. A családról annyit lehet tudni, hogy Rősler József postatiszt volt Pesten, felesége, Budner Vanda a bukovinai Szeretvásáron született. Solymáron, a Rózsika utcában laktak. A hívő katolikus család fia, Ignác papnak tanult, majd tábori lelkész lett. Ilona lányukat az a Jablonszky Géza építész vette feleségül, aki a Templom téren álló Hősök emlékművet tervezte.

Fotó: dr. Legeza László

A templombelsőben az első ablak egy katonát ábrázol a kereszt előtt. Felirata: “Az 1914-18 világháború halottai emlékére / Solymári hívek adománya 1928”.


Fotó: dr. Legeza László

A következő ablak a gyermek Jézust, Máriát és Józsefet, az ácsot ábrázolja a következő felirattal: “A Szt. Család tiszteletére / A Solymári Iparosok adománya 1928”.

Fotó: dr. Legeza László

A Jézus szent szívét ábrázoló ablak felirata: “Jézus Szt. Szíve tiszteletére / Szedlák Jánosné, Schäffer György és neje adománya 1928”. Az adakozó Szedlák Jánosné, született Berger Mária Hidegkútról származik. Schäffer György második felesége Szedlák Mária.

Fotó: dr. Legeza László

A Szűz Mária szent szívét ábrázoló ablak felirata: “Sz. Mária Szt. Szíve tiszteletére / Milbich József, Milbich Mihály, Milbich Márton, Milbich János 1928”.

Fotó: dr. Legeza László

A szentélyben látható üvegablak felirata: “Isten dicsőségére a solymári úri családok adománya 1928”.

Fotó: dr. Legeza László

A templombelső 2001-2002-es műemléki felújítása során az üvegablakokat Hódos Áron üvegfestő újította fel. Az adományozó családok: Milbich, Dér, Ringler, Földesi, Horányi család, Schäffer testvérek.

Ha időnk engedi, álljunk meg egy-két percre és csodáljuk meg ezeket a szép üvegablakokat, melyeket ügyes kezű művészek készítettek, és jószándékú családok adományoztak templomunknak.

Elischné Draxler Erzsébet