Március 15-ig lehet jelölni a “Solymárért” kitüntetésre

377
A képen balról jobbra: dr. Tamás Hilda, dr. Szente Kálmán polgármester, Ludwig Klára / Fotó: Szima Roland

Ahogy minden évben, idén is március 15-ig lehet javaslatot tenni a “Solymárért” kitüntetés és emlékplakett díjazottjaira. Az elismerés hazai és külföldi természetes személyeknek és önszerveződött kulturális közösségeknek adományozható, akár posztumusz. Azért alapította az önkormányzat, hogy méltó módon köszönhesse meg a Solymár értékeit gyarapító, továbbvivő személyeknek és szervezeteknek kiemelkedő munkájukat.

Amennyiben az ismeretségében vagy az Ön által vezetett intézményben/szervezetben van olyan személy/közösség, aki/ami munkájával dicsőséget szerzett Solymárnak, a pályázati kiírásban meghatározott területeken hosszabb időn át kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentősen hozzájárult a település szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez, március 15-ig küldheti el javaslatát a www.solymar.hu/palyazatok oldalon található formanyomtatványon.

Az említett területek a következők:
– művelődés kultúra és hagyományőrzés,
– szociális-karitatív,
– vallási, egyházi,
– sport és szabadidő,
– egyéb, a település érdekeit szolgáló tevékenység.

A díjazottak sorszámozott emlékplakettben és pénzjutalomban részesülnek.

solymáronline