Egyre több ügyet lehet elektronikusan intézni

387

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb az önkormányzati adóügyek intézése – különösen járvány idején. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus ügyintézés, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e az elektronikus ügyintézés lehetőségével.

Aki szeretné ügyeit a jövőben elektronikus úton intézni, annak először rendelkeznie kell erről. Ezt a Rendelkezési Nyilvántartás felületén teheti meg.

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) által szabályozott központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), mely a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván.

Ügyintézéssel összefüggő rendelkezést nagykorú természetes személyek tehetnek. További feltétele az RNY használatának, hogy a természetes személy valamely személyi alapnyilvántartásnak (személyiadat-és lakcímnyilvántartás, központi idegenrendészeti nyilvántartás vagy az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi nyilvántartása) alanya legyen.

Az ügyindításhoz a Rendelkezési Nyilvántartás felületén a “Bejelentkezés” gombra kell kattintani, majd a rendelkezőnek azonosítani kell magát a Központi Azonosítás Ügynökön (KAÜ) keresztül.

Ezután itt nyilatkozhat arról, hogy ügyintézése során az elektronikus utat választja. Célszerű az összes, csatlakozott együttműködő szervet és piaci szereplőt kijelölni; de ha csak az önkormányzatnál kíván elektronikus ügyintézést, úgy a „Helyi önkormányzatot” kell bejelölnie.

Az ügyfélnek (adózónak) minden esetben először a kapcsolattartásra vonatkozó jognyilatkozatait kell rögzítenie erre szolgáló, ún. e-Profiljában. Ennek keretében nyilatkozhat arról, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek milyen formában, milyen módokon érhetik el és küldhetnek joghatás kiváltására alkalmas, továbbá tájékoztatási célú küldeményeket, értesítéseket.

A szolgáltatás lehetővé teszi a kapcsolattartással összefüggő adatok és nyilatkozatok rögzítését, valamint további rendelkezések megtételét azonosítási, illetve az ügyfél időszaki értesítése elektronikus ügyintézési cselekményeiről szolgáltatás tekintetében.

Az ügyintézési rendelkezéseket elektronikus úton (online vagy telefonon) vagy személyesen tehetik meg az ügyfelek. Az ügyintézési rendelkezés első alkalommal abban az esetben tehető meg elektronikusan a https://rendelkezes.gov.hu/rny-public oldalon, az országos telefonos ügyfélszolgálat (Kormányzati Ügyfélvonal) 1818-as számán, amennyiben a természetes személy ügyfél rendelkezik a jogszabályban előírt elektronikus azonosítási szolgáltatás valamelyikével (Ügyfélkapu, tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány, vagy Részleges Kódú Telefonos Azonosítás).

Az Rendelkezési Nyilvántartás (továbbiakban: RNY) felületén az ügyfél megtalálja a korábban tett meghatalmazásait és egyéb rendelkezéseit, valamint továbbiakat is rögzíthet.

Az E-ügyintézési törvény meghatározza az elektronikus ügyintézésre kötelezett szervek körét. Ezen szervek kötelesek az eljárásaik során lekérdezni és figyelembe venni az ügyfél RNY-ben tett rendelkezéseit, melyhez csatlakozniuk szükséges az RNY-hez. Az RNY-ben tett rendelkezések kizárólag az RNY-hez már csatlakozott szervezetek ügyintézése során alkalmazhatóak.

Az Elektronikus önkormányzat portál számos elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosít ügyfelei számára:
– személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat
– ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat
– megtekinthetik és ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás (ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány) és az Általános Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható. Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható.

Solymári Polgármesteri Hivatal