Takarítót keresnek a solymári polgármesteri hivatalba

863

A Solymári Polgármesteri Hivatal 4 órás, határozatlan idejű jogviszony keretében takarítót keres a hivatalba (2083 Solymár, József Attila u. 1.).

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
– a polgármesteri hivatal I. emeleti helyiségeinek takarítása naponta: szemétkosarak ürítése, portörlés, felmosás, időszakonként az ablakok megtisztítása;
– az I. emeleti mosdók napi szintű takarítása, fertőtlenítése;
– az I. emeleti folyosó és lépcsőház napi szintű takarítása;
– mosogatás, törölgetés (konyhai eszközök esetében), hűtőgép kimosása, fertőtlenítése, mosogatógép kezelése, eszközök és berendezések helyretétele;
– I. emeleti nagyterem takarítása hetente egyszer; rendezvény, képviselő-testületi és/vagy bizottsági ülések után értelemszerűen naponta;
– rendezvények esetén a poharak, szükség szerinti eszközök és felszolgálandó ételek bekészítése, rendezvény után takarítás, mosogatás;
– a földszinten lévő irodahelyiségek takarítása, naponta szemétkosarak ürítése, portörlés, felmosás.

Bérezés megállapodás alapján a Munka Törvénykönyve figyelembevételével. Cafetéria juttatás a költségvetési rendelet szerint.

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
– részletes fényképes önéletrajz;
– iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata;
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
– hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez.

A munkakört legkorábban 2020. november 1. napjától lehet betölteni.

A pályázat benyújtható:
– postai úton a Solymári Polgármesteri Hivatal (2083 Solymár, József Attila u. 1.) címére;
– elektronikus úton a munkaugy@solymar.hu email címre;
– személyesen a Solymári Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Molnárné Berényi Zsófia humánpolitikai előadó nyújt a 26/560-600/232-es telefonszámon.

Solymári Polgármesteri Hivatal