Idén is pályázhatnak Bursa Hungarica ösztöndíjra a solymári diákok

268

Solymár Nagyközség Önkormányzata idén is meghirdeti a Bursa Hungarica pályázatot azon szociálisan rászoruló, állandó solymári lakcímmel rendelkező diákok részére, akik valamely költségtérítéses vagy nem költségtérítéses oktatási intézmény nappali tagozatán tanulnak és a családban az egy főre eső nettó jövedelem nem éri el az 71.250 Ft-ot.

A Bursa Hungarica pályázat kétféle módon kerül kiírásra. Az A típusú pályázatra – a fenti feltételeken túl – azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Az A típusú pályázat részletes kiírása innen letölthető.

A B típusú pályázati kiírásra – szintén a fenti feltételeken túl – azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A B típusú pályázat részletes kiírása innen letölthető.

A Bursa Hungarica pályázatokat 2020. november 5-ig kell leadni a Solymári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A pályázatokhoz mellékelni kell a pályázók eredeti iskolalátogatási igazolását, valamint a közös háztartásban élő családtagok jogviszony igazolását is (óvodalátogatási igazolás, iskolalátogatási igazolás, jövedelemigazolás, NAV igazolás, Munkaügyi Központ igazolása).

Az Önkormányzat a pályázaton nyertes hallgatókat anyagi támogatásban részesíti, mely támogatáshoz Pest Megye Önkormányzata, illetve az oktatási intézmény is további támogatást nyújthat. A kérelem kitöltéséhez be kell lépni az EPER-BURSA rendszerbe, majd kitöltés után a kérelem onnan kinyomtatható.

solymáronline