Figyeljünk oda, hogy kitől kérünk hulladékszállítást!

538

A közelmúltban többször előfordult, hogy illegálisan lerakott hulladékot találtak Solymár bel- vagy külterületén, és a tulajdonos lenyomozásakor kiderült, hogy kétes személyek szállították el tőle olcsón a szemetet egy személygépkocsival. Felelősségre ilyenkor mégsem a csalók, hanem az eredeti személy, tehát a hulladék tulajdonosa vonható, a büntetést is rá szabják ki a jogszabályok értelmében.

Éppen ezért fontos tudnunk az alábbi szabályokról:

Hulladéktól csak az erre kijelölt helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon szabad megválni. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége annak tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. Ezt a kötelezettséget akkor teljesítettük, ha a hulladék a gyűjtő, a kereskedő, a hulladékkezelő vagy a közszolgáltató birtokába került.

Ha a hulladékbirtokos a hulladékot átadja másnak, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy megtörtént az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele.

Ne bízzunk meg tehát bizonytalan alakokat, akik olcsón elviszik a sittet, lomot, felhalmozódott szemetet, mindig győződjünk meg a megfelelő engedélyekről!

A hulladék megfelelő elszállítása mellett annak tárolására is oda kell figyelnünk. A solymári képviselőtestület rendelete szerint az illegális hulladéklerakás a közösségi együttélés szabályait megsértő magatartás.

Szabálysértést követünk el:
– ha a háztartási hulladékot nem a kijelölt helyen rakjuk le, vagy az előírásokat megszegjük,
– ha a hulladékgyűjtő edényt a rendeltetésétől eltérően használjuk, és nem háztartási hulladékot teszünk bele,
– ha a rothadó, bűzös szemét elszállításáról és ártalmatlanításáról nem gondoskodunk,
– vagy a települési hulladék gyűjtése, tárolása során nem megfelelő gondossággal járunk el, ezért a hulladék az ingatlanon, a közterületen, vagy a szállító járműbe való ürítéskor kiszóródik, és poroz.

Következésképpen gondoskodjunk a hulladékunk előírás szerinti gyűjtéséről, és ha a szállításra kerül sor, takarjuk le vagy kellően zárjuk le, csomózzuk össze a szemeteszsákokat.

solymáronline