Egy 136 éves okmány

381

Vannak emberek, akik szeretnek régi tárgyakat, iratokat megőrizni. Ilyen régi irat az itt bemutatott honvéd vég-elbocsátó okmány is, amit az 1850-ben született Darmstädter István részére állítottak ki. Az okmányt egyik dédunokája, Kurucné Dorozsmai Borbála őrzi.

Az okmány igazolja, hogy “a magy. kir. Budai honvéd-zászlóaljnál mint közhonvéd 12 évet, 7 hónapot, és 25 napot szolgált. Törvényszabta honvédségi védkötelezettségének teljesen eleget tévén, a honvédség kötelékéből ezzel végképen elbocsáttatik. (…) Kelt Budapesten, 1884. dec. 31.

Az okmányon szereplő több mint 12 évi szolgálati idő a kései utódban és talán az olvasóban is felveti a kérdést: ez az idő vajon tényleges katonáskodást jelenthetett-e, esetleg önkéntes tovább szolgálatot? A válasz után lázas kutakodás kezdődött, de nem sok eredménnyel, így hát Borbála a Hadtörténeti Levéltárhoz fordult.

A Levéltár írásban válaszolt: az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában a tizenkét év szolgálati kötelezettségből három év volt a ténylegesen letöltendő idő. A fennmaradó kilenc év a tartalékos szolgálati kötelezettség volt; ebben az időszakban 14 heti, 4 részletben történő, fegyvergyakorlaton való részvételt írtak elő.

Darmstädter István 1850-ben született Solymáron, földműves családban. A család nyolc gyermeke közül csak három érte meg a felnőttkort. István kitanulta az ács szakmát, majd 21 évesen bevonult katonának. Leszerelése után, 1878-ban megnősült: a solymári Graf Máriát vette feleségül. Négy gyermekük született, közülük egy még kiskorban elhunyt. Szorgalmas ember volt: hétköznap a szakmájában dolgozott, hétvégeken pedig csaposként egy helyi vendéglőben. Felesége a háztartással és a kerti munkákkal foglalkozott. Szorgalmas munkájuknak köszönhetően pár év után már új házat is tudtak építeni.

Az itt látható fénykép 1903-ban készült a családról. Darmstädter István ekkor 53 éves, felesége 50 volt. Gyermekeik is szerepelnek a képen: János 20, István 18, Katalin 17 éves volt ekkor. A képen szerepel még Katalin barátnője, a szintén 17 éves, sötét blúzt viselő Wenzel Mária.

Elischné Draxler Erzsébet