Közeleg az iparűzésiadó-előleg kiegészítési kötelezettségének határideje

403
Fotó: pixabay.com

Hamarosan itt van a 2019-ben kezdődött adóévi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség teljesítésének határideje: 2019. december 20. A közelgő határidő apropóján közöljük a solymar.hu felhívását.

Az idén július 23-án kihirdetett, az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2019. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Módtv.) több adónemben – társasági adó, innovációs járulék, energiaellátók jövedelemadója – hatályon kívül helyezte az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségre vonatkozó szabályokat, így az említett adónemekben megszűnt a feltöltés jogintézménye. A Módtv. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (Htv.) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóelőleg-kiegészítésre vonatkozó jogszabályhelyét [Htv. 41. § (9) bekezdés] nem helyezte hatályon kívül, így a helyi iparűzési adóban a feltöltési kötelezettség intézménye változatlanul él.

A Htv. 41. §-ának (9) bekezdése szerint annak a társasági adóalanynak minősülő, kettős könyvvitelt vezető vállalkozónak (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozó magyarországi fióktelepét, továbbá a kettős könyvvitel elveinek megfelelő könyvvezetést alkalmazó más külföldi székhelyű vállalkozót is), amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított nettó árbevétele a 100 millió forintot meghaladta, az adóévre megfizetett iparűzési adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie.

Bevallás és előlegfizetés határideje: 2019. december 20.

A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés bevallási kötelezettség teljesítésének módjai:

Az adózó vagy az adóigazgatási rendtartásáról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 14-20. §-a szerinti képviseletét ellátó személy szabadon dönt arról, hogy az adóévi iparűzési adóelőleg-kiegészítési kötelezettség bevallását közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz nyújtja-e be vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon (a továbbiakban: NAV) keresztül.

Solymár Nagyközség Önkormányzat Adóhatósága az adózó által fizetett adóelőleg-kiegészítés összegét az önkormányzat helyi iparűzésiadó-beszedési számláján köteles beszedni.

Számla neve: Solymár Nagyközség Önkormányzat iparűzési adó

Számlaszám: 11742245-15390125-03540000

solymáronline