Lakossági véleményezés

781

Három témában várja az önkormányzat a lakossági észrevételeket: a Solymár Nagyközség településképi védelméről szóló 27/2017. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatban; a Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 14/2016. (VII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban – Solymár, 1559/4; 1559/7; 1559/3; 1559/13; 1558/4; 1557/5 hrsz-ú területre vonatkozóan; illetve Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Tervéről szóló 14/2016. (VII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban – Solymár – Barackos, 06/9; 06/11-26; 06/28-33; 06/139-141 hrsz-ú területre vonatkozóan.

Észrevételeket tenni 2019. október 18. (péntek) 16 óráig lehet. Az észrevételeket leadhatják postai úton vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban (2083. Solymár, József Attila utca 1.), vagy elküldhetik elektronikus levélben az info@solymar.hu e-mail címre.

A három témában lakossági fórumot is tartanak október 10-én csütörtökön, reggel 8 és 9 között a polgármesteri hivatal nagytermében.

Az érintettek részletes tájékoztatást kérhetnek ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-18 h-ig; szerda: 8-16:30 h-ig h) a polgármesteri hivatal műszaki irodáján (2083 Solymár, József Attila utca 1.). Az észrevételeket október 18-áig várják.

solymáronline