Tanító – ének szakos tanárt keres az általános iskola

611

A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonnyal tanító – ének szakos tanári állást hirdet.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
2083 Solymár, Templom tér 26.

A munkakör legkorábban 2019. augusztus 16. napjától tölthető be.

Pályázati feltételek:
• főiskolai vagy egyetemi végzettség
• büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
• magyar állampolgárság, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• tanári pályán szerzett szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
• iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, szakmai önéletrajz, motivációs levél

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dali Emese intézményvezető nyújt, a 06 30 641 4076-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak az Érdi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2083 Solymár, Templom tér 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/123/36-237/2019, valamint a munkakör megnevezését: Tanító – ének szakos tanár.

• Elektronikus úton Dali Emese intézményvezető részére a titkarsag.solymar@gmail.com e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.

Forrás: https://kozigallas.gov.hu