Virágvasárnap Solymáron

875

Virágvasárnapon, vagyis hivatalos egyházi nevén az Úr szenvedésének vasárnapján Jézus Krisztus jeruzsálemi bevonulására emlékezik a római katolikus egyház. A Biblia elbeszélése szerint a szamárháton érkező Jézus elé ruhájukat és friss pálmaágakat fektettek az útra az őt ünneplő jeruzsálemiek. Németül és más nyugati nyelveken ezért pálmavasárnap az ünnep neve.

Mivel Magyarországon nincsenek pálmák, itt friss barkaágak megszentelésével, rendszerint a templomokon kívül kezdődik a szertartás, és utána vonulnak be a hívek és a pap a misére, mintegy megismételve Jézus egykori bevonulását.

Az ünnepi misén ezen a napon el szokták énekelni Jézus egész szenvedéstörténetét, a passiót. Ebben az évben a solymári római katolikus templomban Szent Lukács passióját énekelte a Szokolay Bálint Nőikar és a Solymári Férfikar egyesített kórusa.

solymáronline