Küldetés teljesítve. Sok szeretettel Solymárnak

2280
Templom tér, Fotó: Barcsik Géza

27 éves működés után megszűnt a Templom tér Alapítvány. Az 1991-ben létrejött szervezet teljesítette a kitűzött célját: Solymár központi terének kialakítását. Történetéről és a 27 év alatt elért eredményekről az alapítvány elnökét, Sarlós Bernátot kérdeztük.

Templom tér a szobrokkal
Fotó: Barcsik Géza

– Milyen ötlettől vezérelve jött létre a Templom tér alapítvány?

Amíg jobban félünk a változástól, mint a megszokott rossztól, addig minden marad a régiben. Az alapítók egy, az akkorinál Solymárhoz méltóbb településközpontot álmodtak meg. “Álmainkat valóra tudjuk váltani, ha kellő bátorságunk van a nyomukba eredni”./Walt Disney/ Mindenki, aki az alapítványi célkitűzésekért tett és dolgozott, e mondás mentén haladt: az eredmény látható, kézzelfogható.

– Kik hozták létre?

1991-ben Budavári Mihályné, Dercsényi Péter polgármester és Mentesi József hívták életre. Kurátorok voltak az évek során Reményi István, Schlick András, Polgárdiné, Mits János, Illéssy Mátyás és Kertész Péter plébánosok, Enczmann László és dr. Szente Kálmán polgármesterek. Az elnökök előttem Dercsényi Péter, majd Reményi István voltak.

Sváb házaspár – Templom téri szoborcsoport
Fotó: Barcsik Géza

– Ön hogy került a vezetőségbe?

Reményi István elődöm kért meg, hogy vállaljam el a funkciót, mivel több indítékom is volt. A Templom téren nőttem fel, édesapám a személyes példájával is arra tanított, hogy a közjóért végzett alázatos, ellenszolgáltatás nélküli tevékenység legyen életem része. A Pemüben szerzett szakmai és vezetői tapasztalatom, kapcsolataim felvérteztek erre a munkára. Miután a kuratórium is megajándékozott bizalmával, 2005-től örömmel dolgoztam a célok megvalósításáért.

– Milyen apparátus segítette a munkát?

Az alapítvány működési idejének első felére esett a teljes pénzfelhasználás több mint 3/5-e. Így elődöm elévülhetetlen munkáját szakértői bizottság támogatta. 2005-től azonban a bonyolítási és műszaki ellenőrzési feladatokat is túlnyomórészt magam végeztem. A pénzügyi és könyvelési munkát Budavári Mihályné, majd Molnár Tiborné végezték önzetlenül, ingyen.

– Miért szűnt meg az alapítvány?

Sikeres közhasznú szervezetünk tevékenységét azért szüntettük meg, mert alapvető célunkat teljesítettük. Ez pedig Solymár központi terének kialakítása, a műemlék templom felújítása és restaurálása volt.

– A cél tehát a Templom tér kialakítása volt. Milyen anyagi forrás állt rendelkezésre ehhez? 

27 év alatt több mint 150 millió forintot fordítottunk értékeink őrzésére, környezetünk szépítésére. Ezt az önkormányzat, az egyház és az alapítvány példás, gyümölcsöző együttműködése, az adakozók anyagi támogatása, számos vállalkozó és solymári polgár önzetlen tevékenysége tette lehetővé.

Templom tér
Fotó: Barcsik Géza

– Melyek voltak a legfőbb konkrét feladatok, amik megvalósultak?

A tér díszburkolatot kapott, az alapítvány kialakította a Templom tér jelen arculatát. Parkolókat és parkosított felületeket létesítettünk, felállíttattuk a szoborcsoportot a templom előtt, restauráltattuk a Krisztus szobrot.
Díszkivilágítást kapott a templomhomlokzat, a hősök emlékműve és a szobrok.
A műemlék templom átesett egy épületgépészeti korszerűsítésen, kicseréltettük az ablakokat, felújíttattuk a tornyot, az óraszerkezetet és harangmozgatót. Kegytárgyakat, műtárgyakat restauráltattunk, a csillárt korszerűsíttettük, felújíttattuk az orgonát, gondoskodtunk a bútorzat karbantartásáról. Elvégeztettük a templombelső művészi festését, a templom főhomlokzatának állagmegóvását.

Krisztus-szobor
Fotó: Barcsik Géza

– Hasonló természetű megvalósítandó ötletek, felújítási munkák a jövőben is felmerülhetnek, amelyek az alapítványnál landolnának….de megszűnt.

A plébános atya és a polgármester úr bizonyára megtalálják az utakat úgy a forrás biztosítása, mint a kivitelezés terén.

Templom hátulról
Fotó: Barcsik Géza

– A részletek iránt érdeklődök hol tájékozódhatnak az alapítvány munkája felől?

A komplett irattári anyagot a kuratórium döntése alapján a Plébániahivatal irattárában helyeztük el megőrzésre. Indokolt esetben megtekinthető, kutatható évtizedek múlva is. Egyébként a műemlék templom restaurálásának történetét részletesen Reményi István egy könyvecskében foglalta össze.

Hálásan köszönöm mindazok támogatását, akik erkölcsi, anyagi és tevőleges hozzájárulásukkal céljaink megvalósításában példát mutatva segítettek.
Elégedettséggel adjuk át megóvásra, örömteli használatra a solymári lakosságnak községünk főterét. Kérem, őrizzék meg a közjó irányában tanúsított viszonyulásukat, különösen, ha ez szűkebben vett környezetünket, Solymárt érinti.

solymáronline