Fennmaradási engedélyt kell kérni a kutakra

467

Kutak építéséhez, átalakításához, üzemeltetéséhez és megszüntetéséhez engedély szükséges. Alapesetben az engedélyt a település jegyzője adhatja meg (a 72/1996 Kormányrendelet 24. paragrafusa alapján): ha a kérelmező magánszemély, ha a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, ha a vízigénybevétel 500 m3 / év alatti, ha a kút házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és ha a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet.

A kérelemhez szükséges dokumentum innen tölthető le.

Az ügyintéző megvizsgálja, hogy a megadott adatok elegendőek-e a kérelem elbírálásához, amennyiben nem, hiánypótlást kér. Ha megfelelőek az adatok, bekéri a Vízügyi Hatóság állásfoglalását és engedélyezi vagy elutasítja a kérelmet, amelyről a kérelmezőt határozatban értesíti.

A kérelem benyújtásának határideje jelenleg 2018. december 31. Azonban a Jobbik október 18-án benyújtott egy javaslatot az Országgyűlésnek arra, hogy hosszabbítsák meg a határidőt, a javaslatról még nem született döntés.

Akit érint az engedélykérés, keresse a Polgármesteri Hivatalban a környezetvédelmi ügyintézőt.

Forrás: solymar.hu
KBH – solymaronline