A Kompanei és a solymári tájnyelv az ELTÉ-n

1406
Dr. Erb Mária és Hartmann Hilda

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem negyedik évfolyamos, német nemzetiségi tanár szakos hallgatóinak „Nyelv, kultúra, identitás” című tantárgya keretében már több alkalommal meghívták a Kompanei vezetőjét előadást tartani. Hartmann Hilda az országos szinten is egyedülálló kezdeményezéséről, egy sváb nyelvű színtársulat alapításáról, annak közösséget, identitást formáló súlyáról és első sorban a sváb nyelv, a „Mundart” újbóli használatáról beszélt. Ezután részleteket olvasott a Rosmarin című színdarabból, a diákok feladata a felolvasottak átfordítása volt német nyelvre.

„Ezekre az órákra szívesen hívok külsős előadókat, mert azt gondolom, hogy bizonyos dolgokhoz sokkal jobban értenek, mint én, mivel ők, ha úgy tetszik nyakig benne vannak” – mondja Dr. Erb Mária, az ELTE Germanisztikai Intézetének docense, a tantárgy felelős vezetője. – „Ezért hívtam meg a dokumentumfim-rendező Frigyesi Andrást és a sváb színdarabok íróját, Hartmann Hellebrandt Hildát, mert ők első kézből tudnak információkkal szolgálni.”

Az egyetem a német nemzetiségi tanárok képzésében igyekszik a diákoknak olyan tartalmakat közvetíteni, amelyeket az oktatásban hasznosítani tudnak. Tájékoztatják őket új, aktuális folyamatokról, eseményekről: emlékművek avatásáról, az emlékezetkultúra új formáiról, a tájnyelv irodalmi alkotásokban történő használatáról, a revitalizációs tendenciákról.

Az egyetemen értékes szakdolgozatok készültek, ill. készülnek a solymári nemzetiségi civil szervezetekről, a Kompanei színdarabjairól és a közösségépítésről. Harmann Hilda évek óta segíti a szakdolgozat írók munkáját.