Gyermeki jogok világnapja

390

Többéves előkészítő munka eredményeként, 1959. november 20-án fogadta el az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek Jogairól szóló Nyilatkozatot. Azóta november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. A nyilatkozat olyan jogokat is elismert, mint a névhez, az állampolgársághoz vagy az ingyenes alapfokú oktatáshoz való jog, és bár már szélesebb körben ismerte el a gyermekek jogait, annak alkalmazása nem bírt kötelező érvénnyel, így ugyanezen a napon, harminc évvel később, 1989. november 20-án az ENSZ Közgyűlése elfogadta a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt.

Magyarországon 1997-ben ünnepelték először a gyermekek jogainak egyetemes világnapját.

 • Minden gyermeknek joga van a szeretethez és a gondoskodáshoz.
 • Minden gyermek egyenlő.
 • Minden gyermeknek joga van a megfelelő és egészséges táplálkozáshoz.
 • Minden gyermeknek joga van tanulni és iskolába járni.
 • Minden gyermeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz.
 • Minden gyermeknek joga van játszani.
 • Tilos a gyermekeket dolgoztatni.
 • Tilos a gyermekeket bántalmazni.
 • A gyermekeket nem lehet kitenni erőszaknak és háborúnak.
 • Tilos a gyermekeket szexuálisan zaklatni.
 • A gyermekeknek joguk van véleményük kifejtéséhez.
 • A gyermekek megválaszthatják saját vallásukat.
 • A gyermekek azzal találkozhatnak, akivel akarnak.
 • A gyermekeknek joguk van információkhoz jutni.
 • Különös figyelmet kell fordítani a család nélkül élő gyermekekről való gondoskodásra.
 • Kiemelt figyelmet kell fordítani a menekült gyermekekre.
 • Fokozottan kell gondoskodni a fogyatékkal élő gyermekekről.
 • A törvénnyel összeütközésbe került gyermekekre kitüntetett módon kell figyelni.

Amennyiben Ön tudomással bír a környezetében olyan gyermekről, akinek alapvető jogait korlátozzák, vagy attól megfosztják, jelezze az ingyenesen hívható 107, 112 telefonszámokon, vagy vegye fel a kapcsolatot és jelezze az észlelteket az alábbi szakemberek, szervezetek valamelyikének:

 • gyermekjólétis szolgálatok,
 • iskolai gyermek és ifjúságvédelmi felelős,
 • iskolai szociális munkás,
 • iskolapszichológus,
 • iskolai védőnő,
 • Kék Vonal Gyermek és Ifjúságvédelmi Telefonszolgálat (116 111 az egész országból ingyenesen hívható).

(Forrás: Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály)