A pilisvörösvári járás a harminckettedik

1014
A legfejlettebb és legfejletlenebb járások Magyarországon

A Gazdasági és Vállalkozáskutató Intézet (GVI) elkészítette a magyarországi járások fejlettségi mutatóinak vizsgálatát. A pilisvörösvári járás fejlettsége – az ország 174 járásából – a harminckettedik.

A járások fejlettségének vizsgálata céljából kialakítottak egy olyan járási szintű mutatót (Járási Fejlettség Mutató), amelyet a fejlettséget jelző több gazdasági és társadalmi részmutató aggregálásából hoztak létre. A mutató 25 indikátor alapján vizsgálja a járásokat, majd ezeket sűríti egyetlen számba, ami 1-től 5-ig vehet fel értékeket. A pilisvörösvári járás mutatószáma 3,8.

Az adatok arra mutatnak, hogy a legfejlettebb járások a Budapesti kerületeken és a főváros agglomerációján kívül szinte kizárólag Nyugat-, és Közép-Dunántúliak (a győri, mosonmagyaróvári, tatai veszprémi járás) ezeken kívül, csak az egri és a szegedi járás kerül be a legfejlettebb 20 magyarországi járás közé. Pest megyében – a budapesti agglomeráció révén – 8 járás Magyarország legfejlettebb 25 járása között található.

A számításba vett mutatók teljes listája a következő:
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó száma, 2014
Regisztrált vállalkozások 100 állandó lakosra jutó számbeli változása 2000-2014
1000 állandó lakosra jutó vendégéjszakák száma, 2012
1000 állandó lakosra jutó kiskereskedelmi boltok száma, 2014
Mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya, 2011
Szolgáltatásban foglalkoztatottak aránya, 2011
Önkormányzati helyi adók 1000 állandó lakosra, 2012
A legközelebbi autópálya csomópont elérhetősége, 2012
A legközelebbi megyeszékhely elérhetősége, 2012
Távbeszélő fővonalak  (ISDN vonalakkal együtt) száma 1000 állandó lakosra, 2014
Kábeltelevízió előfizetőinek 1000 lakosra jutó száma, 2011
1000 lakosra jutó internet előfizetések száma, 2014
A  közüzemi  szennyvízgyűjtő-hálózatba  (közcsatorna álózatba)  bekapcsolt  lakások aránya, 2014
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya, 2014
1000  állandó  lakosra  jutó  háztartások  részére  szolgáltatott  villamos  energia mennyisége, 2014
1000 állandó lakosra jutó személygépkocsik száma, 2014
Vándorlási különbözet 100 lakosra jutó aránya, 2004-2014
1000 lakosra jutó halálozások száma, 2014
Egy lakosra jutó összevont adóalap összege, 2010
120 fő/km2 népsűrűség feletti településeken lakók aránya, 2014
Fiatalodási index (0-18/60-X éves népesség aránya, 2014
Rendszeres szociális segélyben részesítettek száma 1000 állandó lakosra vetítve, 2014
Rendszeres gyermekvédelmi segélyekben részesítettek száma 100 0-17 éves állandó lakosra vetítve, 2014
Nyilvántartott álláskeresők aránya, 2014
Tartós álláskeresők aránya, 2014

Forrás: gvi.hu