2015. december 20. – Iparűzési adó feltöltési és bevallási határidő!

1451

A solymári polgármesteri hivatal adócsoportjának tájékoztatója az iparűzési adó feltöltéséről:

Az Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII törvény (Art.) 2. számú melléklet II/A/2/c) pontja szerint a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti évet választó vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao-tv.) 26.§-a rendelkezik a társasági adóban az adóelőleg fizetésének szabályairól. A Tao-tv. 26.§-ának (10) bekezdése szerint a kettős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű adózónak és a külföldi vállalkozónak az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. E rendelkezés nem vonatkozik arra az adózóra, amelynek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot.

Azaz a Tao-alany vállalkozót – hivatkozott törvényi feltételek teljesülése esetén – az iparűzési adóban az előleg fizetése mellett, annak „járulékaként” adóelőleg-kiegészítési kötelezettség is terheli.

Az Art. 32.§ (1) bekezdésének második mondata szerint az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie, azaz a 2015. évi adóelőleg kiegészítés összegét 2015. december 20. napjáig kell bevallania. A bevallási kötelezettség azt jelenti, hogy a feltöltési kötelezettség részelemét jelentő bevallást akkor is be kell nyújtania az érintett adózónak, ha az előleg kiegészítés összege 0 forint.

A bevallási kötelezettséget Solymár Nagyközség Önkormányzati Adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni
Ettől az évtől az eddigi papíralapú bevallás helyett elektronikus úton is be lehet nyujtani a nyomtatványt. (Ebben az ÁNYK kitöltő program segít, a bevallást ellenőrzés után az ügyfélkapun keresztül elektronikusan nyújthatják be.) A nyomtatvány letölthető a nagyközség honlapjáról.

A befizetést Solymár Nagyközség Önkormányzatának 11742245-15390125-03540000 számú Helyi Iparűzési adó számla javára kell teljesíteni.

Az Art. 172.§ (12) bekezdése szerint, ha az adózó esedékességig az adóévi várható iparűzési adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg(ek) összegére is – nem fizetette meg 90 százalékos mértékben, akkor a befizetett előleg(ek) és az adó 90 százalékának különbözete után 20 százalékig terjedő mulasztási bírságot fizet.