Miről tárgyal a képviselő-testület októberben?

1059

A szerdán 16 órakor kezdődő ülés napirendjén 6 helyi rendelet megalkotását tűzte ki célul a képviselő-testület.

Az iparűzési és építményadóra vonatkozó rendeletek módosítását a jogszabályi környezet egységesítése és változása tette szükségessé, adóemelés nem történik, a rendeletekben csak egy-egy szó változik.

A tehergépjárművek úthasználatáról szóló rendelet módosítása után, az úthasználati díj kiadása – az építendő épület szerkezetétől függően – fél vagy egy évre időtartamra fog történni. A 3. naptári napnál korábbi kezdőidőpontra vonatkozó engedélyek után – ahogy eddig is – sürgősségi díjat kell majd fizetni. A Koppány Márton utcára vonatkozó speciális előírások is beépülnek a rendeletbe.

A közösségi együttélés alapvető szabályaira vonatkozó, illetve az új köztisztasági rendelet megalkotását, az alkotmánybíróság döntése, valamint a helyi önkormányzatokról szóló törvény által adott felhatalmazás támasztotta. Szükséges a törvény által nem szabályozott helyi együttélési szabályokat és azok szankciórendszerét meghatározni annak érdekében, hogy azok a mindennapi életben megfelelően alkalmazhatóak legyenek.

A név- és a jelkép használatra vonatkozó rendelet megalkotását a jogszabályi környezet egységesítése és az az igény támasztotta, hogy bármely társadalmi szervezet létrehozásához – a településnév használata esetén – az engedélyező szervek önkormányzati hozzájárulást írnak elő.

A rendeletalkotás mellett tanácskozik a testület az általános iskola „B” épületének átépítésével összefüggő hitelfelvételről, a rászorulók karácsonyi csomagjáról, a 70 éven felüliek karácsonyi támogatásáról és várhatóan kiválasztják a „Solymár 750” logópályázat nyertesét is.